За нас

Мисията на karamainstitute.com е да образова хората за опасностите от нездравословния начин на живот. Много фактори влияят на нашето здраве. Небезопасната диета, безотговорното поведение и бездействието са елементи, които носят краткосрочни ползи, но имат дългосрочни последици за човешкия живот и здраве. Повечето хора биха искали да избегнат рисковите фактори и вредните дейности, за да намалят потенциалната вреда. Този сайт може да ни помогне с това.